Buradasınız: Anasayfa Çözümler Yazılım UNIGRAPHICS NX

www.shcteknoloji.com.tr

UNIGRAPHICS NX

e-Posta Yazdır PDF

Günümüzün gittikçe rekabetçi olan dünyasında, NX sizin, en iddialı ürün geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlamanıza yardım eder.
İnsanların yeniliğe olan sürekli açlığı, firmaları ürünlerini ve süreçlerini devamlı iyileştirmeye zorlamaktadır. NX, tüm dünya üzerindeki firmalar için, kavramsal tasarımdan üretim sürecine kadar yeni ürünleri hızlı geliştirecekleri çözümler sunar. Bunu yaparken, parça ve süreçlerin kullanımını özendirerek maliyetleri azaltır, bütünleşmiş analiz araçları ile ürün kalitesini iyileştirmelerine yardım eder.Artan karlılığı, maliyetin düşürülmesi ve kalitenin iyileştirilmesi ile dengeleyen NX, imalat faydası ispatlanmış birleşik uygulamalarını, tek bir yönetim ve işbirliği omurgasına bütünleşmiş süreç otomasyon araçları ile birlikte sunar.

NX, şirketlerin ürün ömür döngüsünün değişimini gerçekleştirecekleri gelecek nesil dijital ürün geliştirme sistemidir. Endüstrinin en geniş yelpazedeki bütünleşik, tamamıyla ilişkili CAD/CAM/CAE uygulamaları ile NX, ürün tasarımı, imalatı ve mühendislik analizleri gibi geliştirme sürecinin her alanında söz sahibidir.

SIEMENS PLM'den
Dijital Ürün Geliştirmede
Yeni Bir Teknoloji

Dünya üzerinde farklı yerlerde bulunan ekiplerin aynı ortak proje üzerinde artan çalışma talepleri için, NX, ürünlerin kavramsal tasarımdan imalata kadar geliştirilmelerini sağlayacak araçları dünya çapındaki ekiplerin işbirliğine açık olarak sunar. Bunlar tek bir yönetim omurgası üzerinde bulunan, gelecek nesil üç boyutlu parça/montaj, performans analizleri ve takım yolu hazırlayan araçlardır. Yönetilebilir geliştirme ortamı sayesinde ve tüm işletmeyi kapsayan işbirliği ortamı üzerinde, doğru verinin doğru zamanda ve doğru yerde olması sağlanır.

NX, şirketlerin kurumsal en iyi deneyimlerini paylaşmasını özendiren, ürün ve süreç bilgilerini yakalayıp tekrar kullanmalarını sağlayan, bütünleşmiş süreç otomasyon araçlarının eksiksiz bir bütünüdür.

NX CAD Çözümleri:

Melez (Hybrid) Modelleme Tekniği
Unigraphics NX, melez modellemeyi 1993 senesinde dünyaya ilk tanıtan yazılım olarak mevcut bütün modelleme disiplinlerini desteklemektedir. Bunlar katı, yüzey, tel kafes, eskiz(2 boyutlu parametrik çizim) modelleme teknikleridir. Tek ara yüz içerisinde bu tekniklerin tamamı aynı anda kullanılabilir. Unigraphics NX ile tasarım yapan kişi katı, yüzey, v.s. ayrımı gözetmez. Tüm disiplinler ve fonksiyonlar tasarımcının elinin altındadır. Tasarımcı çalışma esnasında hangi fonksiyona ihtiyacı varsa sınırsızca istediğini kullanır. Unigraphics NX genelinde her şey parametriktir.

Örnek: Bir eğriden bir yüzey ve bu yüzeyden katı oluşturduktan sonra en baştaki eğrinin değişimi sırasıyla yüzeye ve katıya anında dinamik olarak yansıyacaktır.

İçerisinde son derece güçlü ve pratik sketch(eskiz) çizim tekniklerini barındırmasına karşın, piyasadaki bir çok yazılımın aksine "sadece sketch tabanlı" değildir. Bir başka deyişle, 3 boyutlu geometrileri oluşturmak için sketch kullanımı zorunlu değildir. Sketchler sadece gerektiği zaman kullanılır. Diğer yazılımlarda daima sketch üzerinden 3 boyutlu katılar oluşturmak gerekirken Unigraphics NX hazır katı modelleme komutlarına sahiptir. Tamamen parametrik olan bu komutlar sayesinde 2 boyutlu çizimle vakit kaybetmeden doğrudan 3 boyutlu geometri oluşturulabilir ve bu şekillerin ölçü ve lokasyonları ekran üzerinde basit bir klikleme ile değiştirilebilir.
Örnek: Otomatik feder komutu ile sadece federin oluşturulacağı bölge gösterilerek ve federin yükseklik, radyüs ve duvar açısı değerleri girilerek feder anında katıya veya yüzeye eklenebilir. Federin kesitini oluşturan eğrileri çizmekle vakit kaybedilmez. Herhangi bir değişiklik yapmak için ekranda federin üzerine kliklemek yeterlidir.
Melez modelleme özelliği sayesinde katıdan yüzeye veya yüzeyden katıya yapılacak geçişler tek bir komut ile parametrik olarak gerçekleştirilebilir. Unigraphics NX, modellemenin ileriki aşamalarında ihtiyaç duyulabileceğini göz önünde bulundurarak, katı-yüzey geçişleri esnasında hiç bir zaman orijinal katıyı veya yüzeyi ortadan kaldırmaz. Bu sayede özellikle otomotiv, plastik ve kalıp sektörlerinde çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Doğrudan(Direct) Modelleme Tekniği
Önceden yapılmış bir modele kolay ve hızlıca yeni parametreler eklemek için kullanılan fonksyonlar grubudur. Unigraphics NX'in standart CAD paketi içerisinde bulunur. Unigraphics NX içinde tasarlanmış 3 boyutlu geometriye veya başka bir programdan gelmiş 3 boyutlu geometriye kolayca uygulanabilir. Böylece diğer programlardan data transferi yapılarak gelmiş, dolayısıyla parametresi olmayan modeller üzerinde kolaylıkla modifikasyon yapılabilmesini sağlar.
Örnek: Tamamlanmış bir modele hızla kalıp çıkış açısı vermek, başka CAD sistemlerinden gelen 3 boyutlu data üzerindeki radyüsleri algılayıp değiştirmek, model üzerindeki deliğin çapını değiştirebilmek veya bir çıkıntının yerini değiştirmek, katı üzerinde data transferinden dolayı oluşmuş bozuklukları düzeltmek.

Montaj(Assembly) Modülü
Unigraphics NX ile, tek dosya içerisinde birbirinden bağımsız modeller oluşturabileceğiniz gibi gerçek bir montaj ortamında ayrı parçaları da birbirilerine monte edebilirsiniz. Montaj çalışmasına söz konusu olacak tasarımın parça sayısı 10.000'ler 100.000'ler ile ifade edildiğinde burada Unigraphics NX'in gücü ortaya çıkacaktır. Orta seviye bir bilgisayarda bile moontaj dosyalarını açarken görünen ulaştığı hız çok yüksektir.
Montaj modülünün bazı özellikleri;
Düzlemsel veya silindirik olmayan, bir başka deyişle serbest şekilli(free-form) yüzeyler de birbirilerine monte edilip çalıştırılabilir.

 • Simetrik montajlarda, montajın sadece bir tarafı hazırlandıktan sonra simetriği otomatik olarak yaratılabilir.
 • Dinamik hareket verilerek montaj mekanizmaları çalıştırılabilir.
 • Çarpma kontrolü yapılarak çarpma anında mekanizmanın hareketinin otomatik durması sağlanabilir.
 • Parçalar arasında boşluk veya iç içe geçme analizleri yapılabilir.
 • Representation; çok sayıda elemandan oluşan montajları hızlı açabilmek ve üzerlerinde hızlı çalışabilmek için montaj elemanları facet kütleler halinde göstertilebilir.
 • Zone(bölge) oluşturma, büyük montajları bölgesel olarak inceleme ve üzerlerinde çalışma yapmak mümkündür.
 • Deforme olabilen montaj elemanları(deform part) tanımlayabilme ve bu parçaların montaj esnasında gereken şekli otomatik olarak alması sağlanabilir. Örnek; kablo, kayış, yay elemanları.
 • Değişken pozisyonlama, benzer elemanlar aynı montaj içerisinde farklı pozisyonlarda kullanılabilir. Örnek, bir piston mekanizmasını aynı montajda açık ve kapalı konumlarıyla kullanmak.
 • Montaj ağırlığı hesaplanabilir.
 • Patlatılmış(3 boyutlu veya teknik resim) görüntü hazırlanabilir.
 • Filtre oluşturmak vasıtasıyla montaj parçalarının farklı ayarlarla açılması sağlanabilir. Örnek; parçanın istenmeyen eğri, düzlemi yüzey gibi elemanlarının montaj ortamında görünmemesi.
 • Otomatik olarak parça listesi(BOM) hazırlanabilir.
 • Raporlama yapılabilir.

Teknik Resim Modülü
3 boyutlu modelden otomatik teknik resim oluşturur. Firma standartlarına göre hazırlanmış teknik resim şablonları ile 3 boyutlu model üzerinden anında teknik resim çıkartılabilir. Model ile teknik resim arasında parametrik bağlantı vardır. Model değiştiğinde teknik resim de otomatik olarak değişir.
Teknik resim modülünün bazı özellikleri;

 • Otomatik olarak teknik resim hazırlamak mümkündür.
 • Pespektif görünüşler çıkartılabilir.
 • İstenilen balon şekli içerisine detay görünüşü çıkartılabilir.
 • Standart veya perspektif görünüşler üzerinden parça veya montaj kesitleri çıkartılabilir.
 • Manuel veya otomatik ölçülendirme yapılabilir.
 • Parçanın gerçek görüntüsünün teknik resim sayfasına eklenebilmesi mümkündür.
 • Standart veya kullanıcı tanımlı semboller, kaynak sembolleri oluşturulabilir.
 • Tek dosya içinde ürün ile ilgili birden fazla teknik resim hazırlanabilir.
 • Montaj çalışmalarından otomatik olarak parça listesi çıkartılabilir, parçaların kağıt üzerindeki balonlaması da otomatiktir.
 • Kağıda eklenen ölçüler, semboller, yazılar vb. gibi objelerin üzerlerine kliklemek suretiyle çok kısa sürede değişiklikler ve eklemeler yapılabilir.

Sac Metal Tasarımı
Unigraphics NX Sheet Metal modülü, sac parçalarının çok daha kolay ve hızlı modellenebilmesini sağlar. Sac tasarımına yönelik özel olarak geliştirilmiş tamamen parametrik komutları ile kullanıcıya her türlü imkanı sunar. Gerek standart sac parçalar gerekse karmaşık ve serbest formlu sac parçaların tasarımları ile beraber, kalıp tasarımına yönelik olarak bu parçaların açınım hesapları da yapılabilir. Açılımları gerçekleştirirken malzeme özelliklerini göz önünde bulundurur.
Sac metal modülünün bazı özellikleri;

 • Sadece ölçü değerleri verilerek otomatik basit veya formlu flanşlar oluşturulabilir.
 • Flanşların kenarlarına açı, eksen etrafında dönme, kapama gibi geometriler eklenebilir.
 • Flanşlar istenirse sacın içinden başlatılıp, kenarlarına yuvarlak veya kare kesitli boşluklar otomatik olarak verilebilir.
 • Sac geometrisinin üzerine kabartma, zımba, delik, kanal, kesme eklenebilir, aynı zamanda bu şekiller sacın büküm bölgelerine denk gelse de sac acınımı yapılabilir.
 • Bridge(köprü) fonksiyonu ile iki ayrı sac parça arasında teğet, köşeli ya da z kesitli bağlantılar yapılabilir.
 • Sheet Metal Bracket fonksiyonu ile; bağlantı elemanı görevi alacak sac tasarımları kolayca yapılabilir.
 • Flat Pattern ile başka programlardan gelen CAD datalarının da 2 boyutlu açınımları alınabilir.
 • Sac parçalar üzerinde değişik şekillerde otomatik köşe kapatmaları yapılabilir.
 • Standart bükümler dışında istenilen herhangi bir şekle sahip eğriler etrafında da büküm verilebilir.

User Defined Features
Kullanıcılar standart parçalarını bu özellik sayesinde bir kütüphanede toplayabilir. Kullanıcı Unigraphics NX ile çalışırken herhangi bir Unigraphics NX komutuna ulaşır gibi bu fonksiyonları kullanabilir. Böylece modellenmesi zahmetli geometriler bir anda ekrandaki modelin üzerine eklenebilir.

Unigraphics CAM
Unigraphics NX, imalata yönelik komple çözüm paketleri içerisinde CAM konusuna en çok yatırım yapan ve de CAM alanında 30 yıllık tecrübesi ile teknoloji lideri olmuş bir üründür. 2001 yılı itibarıyle dünya CAM yazılımı pazarının %14.3'ünü eline geçirerek birinci sıraya oturmuş ve 2001'den bu yana pazar payını artırmaya devam etmiştir.
Unigraphics NX CAM yazılımının genel özellikleri;

 • Aynı arayüzü kullanarak hem CAD hem de CAM işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.
 • 3 boyutlu CAD datası ve CAM tamamen birbirine bağlantılı olarak çalışır. Modeldeki değişiklikleri CAM operasyonları otomatik olarak algılar ve değişikliğe uyum sağlar. Modelde değişiklik yaptıktan sonra her seferinde data transferi ve CAM operasyonlarının yeni baştan yapılmasına gerek yoktur.
 • Katı model, yüzey model, 2 veya 3 boyutlu eğriler, nokta, vb. objeleri ayrıt etmeksizin CAM yapılmasına olanak sağlar. Her durumda tutucu, pabuç veya çeşitli farklı geometrilerin dalma kontrollerini yapmak mümkündür.
 • Kullanıcı, kendine özel operasyonlar hazırlayabilir; bunları şablon haline getirip CAM'de kendi standartlarını oluşturabilir. En çok kullanılan menüler kişiselleştirilebilir, kullanıcı kendi CAM fonksiyonlarını default ön değerleri sabitleyebilir ve istediği zaman değiştirebilir.
 • Bilgi tabanlı mühendislik uygulamaları yapılabilir. CAM sihirbazı sayesinde, CAM operasyonları için harcanan zamanı kısaltır.
 • Sahip olduğu kabiliyetler nedeniyle imalata yönelik her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir CAM paketidir. Aynı paket içerisinde, delik delme operasyonları, 2-2,5-3-4-5 eksen freze, tel erezyon ve torna modülleri mevcuttur.
 • Bilindik katıdan kesim simülasyonu dışında kendine özgü takımyolu simulasyonu ve takımyolu üzerinden dalma kontrolü özellikleri mevcuttur. Tool list özelliği ile takımın hareket edecegi kordinatları post çıkarmadan önce görüp, post çıktısı ile karşılaştırma olanağı sunar.
 • Kopyalama yolu ile çoğaltılmış geometriler için CAM operasyonunu sadece bir kez yaparak bu operasyonun transform veya array yöntemleri ile çoğaltılabilmesine olanak tanır, böylece harcanan zamanı azaltır.
 • Montaj ortamında da CAM yapmak mümkündür.
 • Takım ve parça malzemesine göre, ilerleme ve devir değerleri otomatik olarak hesaplatılabilir.
 • Unigraphics NX'in kendi PDM paketi olan Teamcenter ile tam uyumludur.
 • Makine imalatçıları, kalıpçılar ve havacılık sektörü için özel CAM çözümleri vardır.

DRILLING
Delik delme, kılavuz çekme, rayba ve baralama operasyonlarını içerir. Üç boyutlu geometri üzerindeki delikleri otomatik olarak algılar. İki boyutlu geometri üzerinden de işlem yapılabilir. Bu operasyonlar, bir nokta, yay ve daire merkezi kullanılarak uygulanabilir. Delikler arası mesafeyi optimize ederek en kısa zamanda deliklerin işlenmesini sağlar. Delik delme işlemini gagalama şeklinde veya takım delik tabanında istenilen süre kadar kalacak şekilde ayarlayabilir. NC kodlar istenirse cycle çevrimleri şeklinde yada normal linear kodlar şeklinde alınabilir.

HOLE MAKING
Unigraphics NX2 Moldwizard ile birlikte sunulan bu operasyon tipi, delik delme işlemlerini otomatik hale getirir. Model üzerinde delikler hazır olduğunda bunlar algılanarak gerekli takımlar kütüphaneden otomatik olarak seçilip operasyon süresi en aza indirgenmektedir. Örneğin H7 toleransında bir delik delinecekse otomatik olarak puntalama, küçük çaplı bir delik delme, ve raybalama operasyonlarını takımları ile birlikte otomatik olarak türetilir.

PLANAR MILL
Unigraphics'in 2,5 eksen frezeleme operasyonudur. İki boyutlu çizimden hatta noktalardan dahi işlem yapma kabiliyeti vardır. Üç boyutlu geometriden doğrudan takımyolu oluşturulabilir. Tek operasyon içinde, birden fazla derinlik seviyesine sahip geometrilerin takımyolları yaratılabilir. Bir önceki takımın alamadığı yerleri, otomatik olarak hesaplatıp işlemek mümkündür, böylece 2,5 eksen uygulamalarında da rest machining(yarı-kaba işleme) yapabilirsiniz.

1CORE & CAVITY MILLING
Unigraphics'in kaba ve yarı kaba 3 eksen takımyolu hazırlama operasyonlarıdır. Z vektörü ya da belirleyeceğiniz bir vektör doğrultusunda takımyolu hazırlar. Toplam derinlik, farklı talaş derinlikleriyle işlenebilir. Otomatik olarak bir önceki operasyondan kalan talaşı takım çapına göre hesaplama yaparak takım yolu üretebilir. Zig, Zig-Zag, parça geometrisine göre ofsetler halinde, trochoidal gibi çeşitli kesme metotları mevcuttur. Takım tutucunun değerleri verilip 3D simülasyondan talaş kaldırırken izlenebilir. NC kod çıktıları Linear, Circular(G17), Circular (G17,G18,G19 üç eksende de), NURBS (Non-Uniform Rational Basis Splines) şeklinde verilebilir.
* Trochoidal kesim yöntemi duvar kenarlarında talaş kaldırırken takıma etkiyen ekstra yükleri azaltarak yüksek hızda talaş kaldırabilme imkanı tanır.

FIXED CONTOUR
1Unigraphics'in yarı hassas ve hassas 3 eksen takımyolu hazırlama operasyonudur. Birden fazla yüzeyden meydana gelen ya da bir sınır içinde kalan geometrilerin işlenmesi, takım yolunun her yerde eşit aralıkta tutularak işlenmesi, dövme ya da dökümden gelen modellerin stok miktarı verilerek ve kabadan hassasa doğru yüzey formu takip edilerek işlenmesi, yazı yazılması gibi pek çok yarı hassas ve hassas işleme tekniklerini içerir.

 • Teknik resimde yazılmış olan yazıyı direkt olarak tek hamlede seçip düzlemsel ya da formlu bir yüzeye işleyebilmektedir.
 • Verilen bir açı değerinden daha dik ya da daha yatay bölgeleri program otomatik olarak algılar ve algılanan yüzeyler farklı yöntemlerle işlenebilir.
 • Z-level kesimlerde kalkma yapmadan parça üzerinde direkt, rampa yaparak ya da izi helisel olarak dağıtarak kesim yapabilir. Takım tutucusu hesaba katılarak takımyolu oluşturulurken otomatik dalma kontrolü yapılabilir.
 • Pasolara giriş ve çıkışlarda parçaya, kesme yönüne teğet giriş-çıkışlar, kesmeye başlangıç bölgelerinde parçaya helisel giriş gibi özellikler çok detaylı olarak ayarlanabilir.
 • Açısına bakılmaksızın tüm yüzeylerde verilen takım yolu aralığı ile eşit, scallop (eşit paso aralığı) kontrollü olarak kesim yapılabilmektedir. Bu yüntem zig-zag veya parça geometrisine ofsetli takımyolu oluştururken kullanılabilir.
1
 • Takım yollarını parça geometrisine göre teğet olarak uzatabilmektedir.

1FLOW CUT
Unigraphics'in süper hassas işleme yöntemidir. Kaba ve hassas işlemler bittikten sonra, geometri üzerindeki takım ucunun iki noktasının temas ettiği alanlar bulunup işlenir. Özellikle kalıpçılık sektörü için çok önemli olan bir fonksiyondur.

VARIABLE AXIS
Unigraphics'in 4 ve 5 eksen frezeleme operasyonudur. Her tür 4 ve 5 eksen tezgah için kullanılabilir. Sürekli 4 ve 5 eksen hareket kabiliyetine sahiptir. 4 ve 5 eksen operasyonlarda, kaba ve hassas işlemler mevcuttur.

 

1

1


TURNING
Unigraphics'in torna modülüdür. Her tür torna için hızlı takımyolu hazırlama imkanı verir.C eksen desteği de mevcuttur. Tüm torna tezgahları için hızlı ve güvenilir takım yolu üretir.Alın tornalama,kaba tornalama,kanal açma, diş çekme gibi birçok operasyon uygulanabilir.

 

1

 

GRAPHICAL TOOL PATH EDITOR
1Hazırlanmış takımyollarının sonradan operasyona girmeden düzenlenmesini sağlar. Örneğin, bir takımyolunu hazırladıktan sonra, iş parçasını tezgaha bağlamak için gerekli aparatların mecburen takımyollarının geçtiği bölgeye bağlanması gerekebilir. Bu durumda, takımyollarının değiştirilmesi lazımdır. Bu takımyolunu oluşturma işi çok zaman alırsa yeni bir kayıp oluşturur. Unigraphics ile, operasyona müdahale etmeden takımyolunu istenen biçimde kesip yeni hareketler eklemek mümkündür. Takım yolunun ölçeği değiştirilebilir.

CAM VISUALIZATION & INTEGRATED SIMULATION&VERIFICATION
Unigraphics'in CAM simulasyonu fonksiyonudur. Takım yollarını tezgaha göndermeden önce çarpma ve dalma kontrolünü görmek mümkündür. Ayrıca, kalan talaş geometrisi de elde edilebilir.
Post çıktısını simüle etme yeteneğine sahiptir.Tezgaha göndermeden en güvenilir şekilde kontrol yapmaya olanak sağlar.Tezgahın kinematik özellikleri tanıtılarak simülasyon yapılabilir. Dalma ve çarpma kontrolü yapılabilir.

1WIRE EDM
Unigraphics'in tel erezyon modülüdür. 2 ve 4 eksen takımyolu hazırlama olanağı verir. Çoklu parça seçimi,ardışık programlama,aynı parça programlarını kaba,kopartma ve finish olarak 3 ayrı program ya da tek program içerisinde yapabilme yeteneğine sahiptir.
UNIGRAPHICS POSTPROCESSOR
Unigraphics kendi postbuilder ı ile 2 eksenden 5 eksene kadar tezgah ve kumanda panosu bağımsız freze, torna, tel erzyon postlarını üretebilir ve CAM operasyonu bittiğin de tek bir tıklama mesafesinde makinanıza uygun NC kodları üretebilir. NURBS ve high speed takım yollarını destekler.

Son Güncelleme ( Perşembe, 18 Haziran 2009 15:07 )  

Oturum AçınÖrnek Uygulamalar

Duyurular

SERTİFİKALI UNIGRAPHICS NX

"TEMEL CAD-CAM" eğitimlerimiz devam etmektedir.

KAMPANYA fiyatımız 500 TL

4-5 kişilik sınıflarda eğitim imkanı (80 SAAT) 

Devamını oku...
 

SOLID EDGE 

5.500 $